Vve schilder onderhoud schilderwerkzaamheden schilderklus

de kwaliteiten van

SCHILDERSBEDRIJF

HAGEN VAN BERKEL

BESTE RESULTAAT, BESTE GARANTIES

Hagen van Berkel en VvE Belang hebben exclusieve afspraken gemaakt over de kwaliteit van elk onderhoudswerk dat bij een aangesloten VvE wordt uitgevoerd. De Stichting OnderhoudNL Garantie -erkenningsregeling laat deze werken keuren door een onafhankelijke deskundige. Daarmee krijgen VvE-leden optimale zekerheid dat hun appartementengebouw goed wordt onderhouden.

Natuurlijk wilt u niet alleen vakbekwame mensen, maar ook de zekerheid dat afspraken worden nagekomen. Denk bijvoorbeeld aan een goed onderbouwde offerte zonder onaangename verrassingen, aan een sluitende planning en aan kwaliteitsgaranties op materialen en arbeid.

DUIDELIJKE AFSPRAKEN, IN EEN COMPLETE OFFERTE

Voor duidelijkheid over gemaakte aanbiedingen en afspraken brengt Hagen van Berkel altijd schriftelijk een offerte uit.Deze offerte is 30 dagen na ontvangst geldig. Pas nadat u een kopie van de offerte of een opdrachtbevestiging getekend geretourneerd heeft, is er sprake van een overeenkomst. Voor het uitbrengen van een offerte hanteert Hagen van Berkel strenge richtlijnen.De te verrichten werkzaamheden worden duidelijk omschreven, begin- en opleverdatum worden duidelijk vermeld en over de prijs worden heldere afspraken gemaakt.

BESTE PRIJS

Schildersbedrijf Hagen van Berkel biedt de mogelijkheid om voor al het schildersonderhoud een eemalig of meerjarig onderhoudscontract af te sluiten. U bent er op deze manier van verzekerd dat het schilderwerk er optimaal uitziet voor de beste prijs.

vve_onderhoudscontract

VOORDELEN:

 • eenmalige inventarisatie onderhoudsstaat.
 • Niet gebonden aan contracten.

NADELEN:

 • Geen jaarlijkse inspectie.
 • U dient zelf het onderhoud op peil te houden.
 • Geen kostenspreiding.
VOORDELEN:

 • Terugkerende inspectie onderhoudsstaat.
 • Splitsing uitvoering schilderwerk over meerdere jaren.
 • Deskundige reparatie van eventuele beschadigingen, waardoor grotere onkosten worden voorkomen.
 • Kostenspreiding.
 • Een goede staat van onderhoud is waardeverhogend en verlengt de levensduur van uw woningen.
 • Uw pand blijft er netjes uitzien, zonder onverwachte en hoge kosten.
 • Het onderhoudswerk wordt uitgevoerd met hoogwaardige materialen van gerenommeerde fabrikanten.

Offerte aanvragen

Werkwijze Onderhoudscontract en oplevering van uw VvE onderhoudsplan.