Privacybeleid Schildersbedrijf Hagen van Berkel

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij van u (kunnen) ontvangen als u die bij ons op de website invult zijn uw naam en adresgegevens en uw contactgegevens. Ook uw bedrijfsgegevens behandelen wij zorgvuldig.

Deze gegevens hebben wij nodig voor het registreren van uw vraag, om contact met u op te nemen, om bestellingen naar u te doen toekomen en/of om een offerte voor u op te stellen. In het geval waarin u betaalde producten en/of diensten van ons afneemt dan zullen wij niet om uw bankrekeningnummer vragen.

Wij hebben uw gegevens in ons bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Mocht het niet tot een een overeenkomst leiden, dan houden wij uw gegevens in ons bezit tot de datum waartegen ons aanbod aan u is komen te vervallen. Na uitvoering van de opdracht houden wij uw gegevens slechts met uw instemming in ons bezit als daarvoor een aan te wijzen doel is. Dit is bijvoorbeeld gedurende een onderhoudsperiode. Als u een vraag aan ons heeft gesteld dan verwijderen wij uw gegevens na beantwoording daarvan, tenzij wij daarover andere schriftelijke afspraken maken. Wij nemen voldoende technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen.

Wij zullen uw gegevens slechts delen met derden indien dit wettelijk bepaald is. Op basis van uw opdracht/factuur delen wij uw gegevens alleen met derde waarvan wij weten dat ook zij zorgvuldig met uw privacy omgaan, u dient hier te denken aan onze Accountant en de belastingdienst.

Wij maken gebruik van zogenaamde functionele cookies. Dit zijn bestanden die worden opgeslagen voor het goed laten functioneren van onze website en het kunnen monitoren van het aantal bezoeken. Deze cookies zijn niet te herleiden tot een individu en bevatten geen persoonsgegevens.

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden.

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.

Onze contactgegevens zijn:
Kasteeldreef 35
5046 CR Tilburg
013-4551484
info@hagenvanberkel.nl